Upphovsrättsrådet

Upphovsrättsrådet bistår undervisnings- och kulturministeriet vid behandlingen av upphovsrättsliga ärenden och avger utlåtanden i ärenden som gäller tillämpningen av upphovsrättslagen.

Statsrådet tillsätter rådets medlemmar för en period på 3 år, senast skedde detta år 2012.

Länkar: