Vad är ett gemensamt verk?

Fråga: 

Vad är ett gemensamt verk?

Svar: 

Till exempel en tonsättning som har skapats genom två eller flera upphovsmäns gemensamma arbete utgör ett gemensamt verk.

Ett verk är ett gemensamt verk när

- två eller flera upphovsmän gemensamt har skapat ett självständigt och originellt verk
- de enskilda bidragen inte utgör självständiga verk (jmf. samlingsverk)
- de som har skapat verket har en gemensam upphovsrätt
- envar av upphovsmännen har rätt att framställa krav på grund av upphovsrättskränkningar.