Närstående rättigheter

Närstående rättigheter avser rättigheter som ligger nära upphovsrätten. Framförande konstnärer, fotografer, producenter och framställare av kataloger och databaser får skydd av närstående rättigheter. Den största skillnaden mellan upphovsrättigheter och närstående rättigheter är i praktiken skyddstiden: närstående rättigheter har en skyddstid på 50 år från det år då verket framfördes/spelades in/fotograferades, medan upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och i 70 år efter utgången av hans dödsår.