Upphovsrätten i en lärares arbete

Operight-webbsidan erbjuder svar på frågor om upphovsrättsliga ärenden som lärare möter i sitt arbete.

På webbsidan presenteras de begränsningar som finns i lagstiftningen och de avtalslicenser som lärare har nytta av i sitt vardagliga arbete. Med hjälp av dessa kan lärare utnyttja upphovsrätten i undervisningssyfte. Webbplatse är avsedd av att erbjuda information om upphovsrätt på ett lättillgängligt och praktiskt sätt. Ifall du inte hittar svaret till din upphovsrättsliga fråga på webbsidan är det även möjligt att via sidan ställa en fråga till experterna.

Operight är ett undervisningsprogram om upphovsrätt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och upprätthålls av IPR University Center. IPR University Center är en institution som fungerar under sex universitet och koordinerar immaterialrättslig forskning och utbildning i Finland. Institutionen ger expertutlåtanden om bl.a. lagberedning gällande upphovsrätt och industriell rätt, ordnar kurser, erbjuder informationstjänster och utger tidningen IPRinfo.

Skolning

Ei tulevia koulutuksia tällä hetkellä.