Samlingsverk

Ett samlingsverk är en sammanställning av olika verk eller delar av verk (t.ex. årets studentuppsatser, audiovisuella verk).

Följande drag är utmärkande för samlingsverk:

  • Slutresultatet är självständigt och egenartat.
  • Sammanställandet förutsätter tillstånd av de ursprungliga upphovsrättsinnehavarna.
  • Inskränker INTE den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens rättigheter.