Effektivt tekniskt skydd

Effektiva tekniska åtgärder avser att förhindra att ett skyddat verk kopieras. För kringgående av tekniska åtgärder kan utdömas ett bötesstraff eller fängelse i högst ett år.