Framföranden

Flera skolor ordnar traditionellt julfester, vårfester och flera olika konserter. Eleverna och personalen framför många olika verk under dessa tillställningar. Under temasidan "Framföranden" behandlas bl.a. tillställningar som hålls utanför lektionstid och de frågor som uppstår i samband dessa. Konserter och julfester faller inte inom den upphovsrättsliga definitionen av undervisning och därför krävs det skilda tillstånd för framföranden under dessa tillställningar. 

Eleverna framför också många egna och andra personers verk under lektionerna. Det är tillåtet att framföra en hel del olika verk i undervisningen redan med stöd av lagen, men är det tillåtet att till exempel banda in en elevs framförande för att betygsätta det? 

Under temasidan "Framföranden" behandlas både framföranden i skolans tillställningar och framföranden under lektionerna.