Upphovsrättsförseelse och -brott

Kränkningar av upphovsrätten kan ha straffrättsliga påföljder. Påföljderna indelas i upphovsrättsförseelser och upphovsrättsbrott beroende på hur allvarlig kränkningen är. För upphovsrättsförseelse kan utdömas böter och för upphovsrättsbrott kan straffet vara böter eller högst två års fängelse.