Nyckelord: allmänt

Med ljudinspelning avses i upphovsrättslig mening en inspelning som innehåller ljud.
För att vara ett i upphovsrättslagen avsett verk måste resultatet av det kreativa arbetet vara både självständigt och egenartat.

Upphovsrättsorganisationer representerar upphovsmän och administrerar de rättigheter som dessa har enligt upphovsrättslagen.

Respekträtt en moralisk rättighet som upphovsmannen kan avstå från endast i begränsad mån.
En upphovsman är den som genom ett skapande arbete skapar ett sådant självständigt och egenartat verk som upphovsrättslagen avser.
Med faderskapsrätt avses upphovsmannens rätt att angivas på det sätt god sed kräver då hans eller hennes verk används.
Ett exemplar av ett verk kan vara t.ex. en bok, en CD-skiva eller en affisch, d.v.s. ett konkret exemplar av ett verk.
Ett samlingsverk är en sammanställning av olika verk eller delar av verk (t.ex. årets studentuppsatser, audiovisuella verk).
Upphovsrätten hör som rättsområde till immaterialrätten, som handlar om immateriella rättigheters skyddsformer.
Upphovsrättsrådet bistår undervisnings- och kulturministeriet vid behandlingen av upphovsrättsliga ärenden.
Ett verk är ett resultat av ett självständigt skapande arbete.
Upphovsrätten ger inte skydd åt ett skriftligt verks idé eller ämne, behandlingssätt, struktur, disposition eller den information som verket innehåller.