Faderskapsrätt

Med faderskapsrätt avses upphovsmannens rätt att angivas på det sätt god sed kräver då hans eller hennes verk används, t.ex. då en dikt citeras. Det är frågan om en moralisk rättighet som upphovsmannen kan avstå från endast i begränsad mån.