Skärmdump ur filmer

Fråga:

Får man för undervisningsbruk med stöd av kopieringslicensen ta skärmdump från rörlig bild så som filmer?

Svar:

Kopieringslicensen tillämpas endast på orörlig bild och möjliggör inte användning av rörlig bild. Därför möjliggör licensen inte skärmdumpar.

Från filmer och annat videomaterial får skärmdumpar däremot göras genom citering. Bilder får citeras när följande tre förutsättningar uppfylls:

1) Verket, som citeras, ska vara offentliggjort på lagligt vis
Med den första förutsättningen avses att verket som citeras har gjorts tillgängligt för allmänheten. Citat får göras ur exempelvis utgivna filmer eller videor, som delats öppet för allmänheten på internet. Däremot får t.ex. en privat video inte citeras utan tillstånd.

OCH

2) Förenlighet med god sed
Förenligheten med god sed förutsätter för det första att den ursprungliga upphovsmannen och källan anges i samband med citatet. För det andra förutsätter god sed också att det finns ett sakligt samband: citat ska åskådliggöra, redogöra för bakgrunden eller på något annat vis stöda det egna arbetet. Bilder har ett samband med text när de förtydligar och åskådliggör sakinnehållet som framförs. Bildcitat får inte göras endast i syfte att väcka intresse.

JA

3) Citat får göras endast i ändamålsenlig omfattning
Det finns ingen tumregel beträffande längden av citat. Enligt huvudregeln är citat vanligtvis ganska korta. Citaträtten är teknikneutral, d.v.s. ur digitalt material får citat göras i pappersform och vice versa.

Även om förutsättningarna för citat skulle uppfyllas, kan citat av bild i vissa fall anses utgöra kränkning av upphovsrätt, eftersom tolkningen av förutsättningarna för bildcitat i viss mån är osäkra och svåra att tyda.

Ett sätt att visa en filmsnutt är att ge en länk till videon åt eleverna och låta dem själva gå och titta på den.