Respekträtt

Med respekträtt avses den bestämmelse i upphovsrättslagen som stadgar att ett verk inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. Det är frågan om en moralisk rättighet som upphovsmannen kan avstå från endast i begränsad mån.