Upphovsrättsorganisation

Upphovsrättsorganisationer representerar upphovsmän och administrerar de rättigheter som dessa har enligt upphovsrättslagen. Varje organisation representerar huvudsakligen upphovsmän i en viss kreativ bransch, organisationen Sanasto representerar t.ex. författare. Upphovsrättsorganisationerna beviljar tillstånd för användningen av de verk vars upphovsmän organisationerna representerar.