Tillgängliggörande för allmänheten

Då ett verk är tillgängligt för en grupp människor som är större än upphovsmannens närmaste krets har verket gjorts tillgängligt för allmänheten. Upphovsrättslagen delar in "tillgängliggörande för allmänheten" i fyra olika sätt: framförande, uppvisande, spridning och överföring.