Tillstånd

Upphovsrättslagen skyddar alla verk som uppnår verkshöjd. Den största delen av lagen är ändå inte tvingande och det är därmed nästan alltid möjligt att avtala om användningen om lagen inte direkt tillåter användningen. Därför är avtalen, tillstånden och licenserna så viktiga inom upphovsrätten. Under temasidan "Tillstånd" behandlas olika sätt att avtala om användningen.  

Avtalslicenserna, d.v.s. de kollektiva avtalen som undervisnings- och kulturministeriet har slutit med upphovsrättsorganisationerna, har en stor betydelse för undervisningen. Dessa licenser utvidgar rättigheterna i undervisningen. Undervisningsministeriet har för tillfället avtalat om en licens för fotokopiering och en licens för framförande och inspelning av TV- och radioprogram. 

Licenserna spelar också en viktig roll i den digitala miljön: det finns hundratals miljoner licenserade verk på internet. Creative Commons har under den senaste tiden blivit en viktig standard för licenseringen och behandlas också omfattande under denna temasida.

Till sist är det skäl att observera att även om avtalslicensen eller något annat avtal inte tillåter någon viss användning är det möjligt att skaffa tillståndet på ett annat sätt. Upphovsrättslagen ställer inga formkrav för ett avtal om användningen. Därmed är det t.ex. möjligt att skaffa ett muntligt tillstånd av upphovsmannen. Också dessa frågor behandlas mera utgående under denna temasida.