Rörlig bild

Upphovsrättslagen och avtalslicenserna talar om filmer. Vad är en film egentligen? Är "film" i upphovsrättslagen samma sak som "film" i avtalslicenserna? Under temasidan "Rörlig bild" behandlas bl.a. dessa frågor.

Begreppet film i upphovsrättslagen omfattar allt material som innehåller rörlig bild. Stadgandet om filmer i avtalslicenserna gäller däremot endast s.k. långfilmer och framförande av dessa kräver ett skilt tillstånd av upphovsmannen. Filmer och musik har ofta flera upphovsmän och det är därför ofta svårt att veta vem man ska vända sig till för att få tillståndet. Ska man fråga regissören eller manusförfattaren? Hur är det med producentens rättigheter? Under denna temasida kommer det att bli klart att det är möjligt att skaffa tillstånd på ett enklare sätt.

Eftersom begreppet film kan omfatta varje slag av rörlig bild kommer denna temasida att behandla såväl långfilmer som korta videoklipp på YouTube.