Skydd för producent av bildupptagning

Producenten av en inspelning som innehåller rörlig bild njuter av en producents närstående rättighet till inspelningen. I detta samband förutsätts det inte att ett specifikt verk skulle ha sparats på inspelningen, utan vilken som helst typ av bildmaterial fyller denna kriterie. Skyddet berör därmed inte endast filmverk utan även annan bildupptagning, där rörande bild spelats in. 


Producenten är den naturliga eller rättsperson, som ekonomist svarar för bildinspelningens produktion. Producenten bestämmer om påbörjandet av produktionen samt om vad produceras och på vilket sätt. 


En inspelning från stadsfullmäktiges möte


Enligt upphovsrättsrådets uttalande ansågs två nätvideon som inspelats under ett stadsfullmäktiges möte inte som filmverk i enlighet med upphovsrättslagens 1 §, men njöt trots detta av skydd under en producents närstående rättighet till bildupptagningar. Klippning och delande av dessa inspelningar med allmänheten i sociala medier eller på internetet kräver därmed kategoriskt upphovsrättsmannens tillstånd. (Upphovsrättsrådets uttalande 2019:10 (på finska))