Var och för vem får en film som skapats av eleverna visas?

Fråga: 

Var och för vem är det tillåtet att framföra en videofilm som eleverna själv har gjort under lektionen? Eleverna har själva hittat på intrigen i filmen och skådespelar själva i filmen. Är det tillåtet att visa filmen t.ex. under ett föräldramöte?

Svar:

Kort sagt: Om filmen endast innehåller material som eleverna själva har hittat på och skådespelat så tillhör upphovsrätten till filmens innehåll eleverna. Upphovsrätten till själva videofilmen hör till läraren som tog upp det hela på film. Därmed får eleverna och läraren gemensamt bestämma över hur filmen ska användas. De får visa filmen var och till vem som helst. 

Då eleverna själva hittar på handlingen och det övriga innehållet i ett skådespel eller en film får eleverna upphovsrätt till manuskriptet, förutsatt att det är självständigt och egenartat (d.v.s. uppnår verkshöjd). Eleverna har då rätt att bestämma över användningen av manuskriptet. Om eleverna också spelar rollerna själva får de också de närstående rättigheter som hör till utövande konstnärer. Eleverna har då rätt att bestämma över framförandet. Som upphovsmän och skådespelare har eleverna rätt att bestämma över inspelningen (filmningen) av skådespelet/filmen eftersom inspelningen utgör framställning av ett exemplar av skådespelet/filmen. Inspelning av skådespelet/filmen kräver därmed ett tillstånd av eleverna.

Den som tar upp skådespelet/filmen på band får upphovsrätt eller närstående rätt till upptagningen. Han/hon får bestämma hur upptagningen används, men hans/hennes rättigheter är beroende av elevernas upphovsrätt till upptagningens innehåll. Läraren måste alltså ha elevernas tillstånd för att ta upp framförandet på band och behöver också elevernas tillstånd för att få visa upptagningen. 

Eleverna och läraren kan alltså tillsammans bestämma var och till vem videofilmen ska visas.