Upphovsrätt till videoinspelningar

Upphovsrättsrådet tog i sitt utlåtande ställning till upphovsrättsliga frågor i förhållande till videoinspelningar som innehas av ett flertal företag: bl.a. vem ska anses vara upphovsman till inspelningarna, vem har upphovsrätt till dem, vilka rättigheter har filmproducenten o.s.v.