Får man spela in elevernas framföranden?

Fråga:

Får jag spela in ett föredrag som en elev håller under en lektion och visa videon under följande lektion?

Svar:

Utgångspunkten är att inspelning av ett framförande kräver tillstånd av både den som skapat verket och den som framför verket. Om det är fråga om en minderårig krävs vårdnadshavarens samtycke.

I undervisningen kan man tillfälligt spela in ett framförande utan att be om tillstånd. En inspelning som tillfälligt tagits på band får ändå bara användas för undervisningsändamål, t.ex. för betygsättning eller åskådliggöra undervisningssituationen.

Begreppet tillfälligt betyder att inspelningen får användas så länge som undervisningssituationen förutsätter. I normala fall borde inspelningen alltså raderas efter lektionen, men i vissa fall kan inspelningen användas för nästa lektion för samma grupp, om undervisningssituationen förutsätter detta. Det är ändå inte tillåtet att använda inspelningen för en framtida lektion för någon annan grupp.