Framförande av filmer i undervisningen

Det krävs ett skilt tillstånd för att få framföra filmer i undervisningen. Tillståndet behövs eftersom undantaget om offentligt framförande vid undervisning (21 § i upphovsrättslagen) inte omfattar filmverk.  Film-begreppet i upphovsrättslagen innefattar all rörlig bild, även t.ex. YouTube-videoklipp. Ifall man i undervisningen vill använda sig av rörlig bild finns det många möjligheter.

Tillståndet för framförande och inspelning av TV- och radioprogram som Utbildnings- och kulturministeriet har skaffat för läroverken gör det möjligt att i undervisningen visa program från många av YLE:s TV- och radiokanaler samt internettjänster. Därtill möjliggör tillståndet inbandning av inhemska och utländska undervisningsprogram för en obegränsad tid samt inbandning av andra program för en period på två år sedan inbandningstidpunkten. Tillståndet gäller ändå inte filmer som avsetts för distribution via biografer eller bandinspelningar, reklamer eller utländska serier med fortlöpande intriger.

Gällande filmer är situationen väldigt lik den som gäller för musik: det finns ofta många olika upphovsmän till ett verk. Därmed kan det vara svårt att veta av vem man skall få tillstånd för att kunna använda filmen. Skolverken behöver inte be om tillstånd av varje rättsinnehavare skilt, utan det är möjligt att ansöka om tillstånd via upphovsrättsorganisationerna. I fråga om finska filmer är det APFI ry som meddelar tillstånd och i fråga om utlänska filmer ska tillståndet sökas från M & M Viihdepalvelu Oy.

Ibland, då det gäller t.ex. YouTube-videon, kan tilståndet fås direkt av upphovsmannen. På nätet finns det dessutom många filmer med så kallade öppna licenser, vilket innebär att upphovsmännen för dessa filmer på förhand har fastställt att verket skall få användas fritt av vem som helst. Man skall ändå komma ihåg att nämna upphovsmannen, och en öppen licens kan även vara begränsad t.ex. så att verket inte får användas för kommerciellt bruk.