Skolning

Under Operight-skolningstillfällen granskar vi upphovsrättens grunder och särskilt användningen av digitala material. Skolningarna är avgiftsfria och öppna för alla lärare och lärarstuderanden. 

Som en mycket önskad nyhet erbjuder vi även fördjupade skolningar.

Under Operight-skolningstillfällen granskar vi olika skolningar:

Innehållet i de fördjupade Operight-skolningarna (3h)

Den fördjupade skolningen är avsedd för dem som redan har grundläggande kunskaper i upphovsrätt, t.ex. efter vår skolning. I skolningen förbättrar vi kunskaperna med hjälp av praktiska övningar och genom att fokusera på sådana ämnen som särskilt intresserar deltagarna.

Operight-skolningarnas innehåll (3,5 timmar)

Skolningarna berör sådana upphovsrättsliga frågor som uppstår i en lärares arbete. Syftet är att behandla ämnet möjligast enkelt och konkret.

Inkommande skolningar

Det finns inga kommande utbildningar för tillfället.

Beställ en skolning

Är du intresserad av skolningarna, men de ordnas inte den här gången i din stad? Är du rektor och anser att en upphovsrättsskolning skulle passa bra som en del av skolningen för dina lärare? IPR University Center ordnar motsvarande skolningar även på beställning.

Mer information

Auri Vainio
kommunikationskoordinator
info@iprinfo.com / p. 040 3521 486