Kopiering

Kopiering av ett verk kräver tillstånd av den som har skapat verket. Att inhämta individuella tillstånd av varje upphovsman kan ändå i praktiken vara allt för besvärligt och tidskrävande. För att göra det lättare att skaffa tillstånd för användning av masskaraktär har det införts ett system med avtalslicenser. Det finns två avtalslicenser som är avsedda för undervisningsverksamhet: en för fotokopiering och en för inspelning.

Under temasidan "Kopiering" behandlas fotokopieringstillståndet och särskilt frågorna kring kopiering från internet och andra digitala källor. Användningen av internet i skolorna är vanligt och det kan vara oklart vad som utgör en publikation i ett nätverk. Enligt fotokopieringstillståndet är det tillåtet att kopiera 20 sidor/tidning, men hur tillämpas dessa begränsningar på internetsidor? 

Ett annat viktigt ämne under denna temasida är kopiering för privat bruk. Det är tillåtet att kopiera verk för sitt eget bruk men dessa kopior får inte användas direkt för ett arbetsändamål, t.ex. som stöd i undervisningen. Reglerna för privat kopiering leder till en mängd frågor som behandlas under denna temasida.