Offentliggörande och utgivning

För att ett verk ska kunna användas förutsätts att verket har offentliggjorts eller getts ut.

Ett verk har offentliggjorts då det har lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Verket har getts ut då exemplar av verket lovligen har förts i handeln eller annars blivit spridda ut till allmänheten.

Till exempel en staty offentliggörs då man avtäcker den, medan ett skriftligt verk vanligtvis ges ut då böckerna finns att köpa i bokhandeln.