QR-koder

Fråga:

Har en lärare rätt att göra en QR-kod av vilken internetadress som helst och använda den med barnen på lektionerna? Eleverna skulle alltså avläsa koden och ta del av materialet med sin egna eller skolans mobilapparater. Koden skulle leda direkt till exempelvis Wikipedia, YouTube, en bild, en tidnings hemsida, Facebook-profil o.s.v.

Svar:

QR-skanningskoden utgör ett patenterat förfarande, men största delen av koderna får användas fritt. Koder som är i .jis eller .iso-format får fritt användas och länkar som baserar sig på dem får delas fritt.

QR-koden utgör vanligtvis en länk till en internetsida. Användning av QR-koder är tillåtet på samma sätt som traditionell länkning, så länge användaren tydligt märker att länken leder till något annat material och så länge länkningen följer god sed. QR-bilden i sig själv berättar inte till vilken sida användaren förs efter att ha skannat bilden. På grund av detta bör man vara försiktig med en QR-kod, eftersom den som skapat länken ansvarar för hemsidan som länken för användaren till.

Dessutom är det skäl att kontrollera den länkade sidans innehåll. Det lönar sig till exempel inte att göra en QR-kod till en YouTube-video, vars innehåll kränker någons upphovsrätt. Att länka till någon annan persons privata Facebook-konto kan kränka dennas rätt till integritetsskydd. Därtill kan det rekommenderas att man undviker länkar som för användaren till en avgiftsbelagd tjänst (t.ex. en hemsida för en avgiftsbelagd nättidning). Om länken för användaren till en sluten miljö som t.ex. en avgiftsbelagd internetsida, kan länkens skapare göra sig skyldig till att utnyttja upphovsrättsligt skyddat material.