Behövs det lov för att spela musik på föräldraföreningens disko?

Fråga:

Skolans föräldraförening håller på att arrangera ett disko. Diskon som arrangeras av skolan omfattas av kommuntillståndet, men gäller detta också evenemang som arrangeras av föräldraföreningen?

Svar:

Kommuntillståndet som Teosto säljer tillämpas bara på evenemang som skolan arrangerar. Det tillämpas sålunda inte på evenemang som arrangeras av föräldraföreningen. För att få spela musik på föräldraföreningens evenemang krävs ett särskilt tillstånd av Teosto och Gramex.

Teosto och Gramex beviljar ett gemensamt tillstånd för uppspelning av musik vid offentliga evenemang. Tillståndet möjliggör uppspelning av musik under den tid som evenemanget varar. Tillståndspriserna är skäliga.