Gäller allt som presenteras på denna sida även universitetslärare, eller finns det några skillnader?

Fråga:

Gäller allt som presenteras på denna sida även universitetslärare, eller finns det några skillnader?

Svar:

Utgångspunkten är att samma regler gäller all undervisning som inte utövas i förvärvssyfte. Vid icke-kommersiell undervisning kan man utnyttja de i upphovsrättslagen stadgade specialrättigheterna som hör till undervisningen, så som t.ex. rätten att offentligt framföra ett utgivet verk i samband med undervisningen (21 §) eller rätten att banda in lärares eller elevers framförande av offentliggjorda verk för att använda dessa tillfälligt i undervisningen (14 §).

De enskilda villkoren i fotokopierings- och digitillstånden kan variera något mellan de olika läroanstalterna. Villkoren för de tillstånd som beviljas universitet hittas på Kopiostos hemsidor.

Länkar: