Kränkning av upphovsrätten

Upphovsrätten kränks då ett verk används på ett i upphovslagen förbjudet sätt, t.ex. genom förbjuden kopiering eller utan lov. Även de moraliska rättigheterna kan kränkas, vilket kan ske t.ex. genom att upphovsmannens namn inte nämns i samband med verket.