Verk

Ett verk är ett resultat av ett självständigt skapande arbete. För att ett verk ska få upphovsrättsligt skydd förutsätts att verket är självständigt och egenartat, d.v.s. uppnår verkshöjd / överstiger verkströskeln. Förutsättningen är helt enkelt att ingen annan skulle ha skapat samma verk.