Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter utgörs av upphovsrättigheter och industriella rättigheter. Objektet för immateriella rättigheter är intellektuell egendom.