Nyckelord: upphovsrätt

Upphovsrätten hör som rättsområde till immaterialrätten, som handlar om immateriella rättigheters skyddsformer.