Ekonomiska rättigheter

Upphovsrättsinnehavaren har rätt att utnyttja det skyddade verket kommersiellt. De ekonomiska rättigheterna omfattar rättigheten att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (i ändrad eller oförändrad form, som en översättning eller som en bearbetning). Ekonomiska rättigheter kan överlåtas genom ett avtal.