Moraliska rättigheter

Upphovsmannens moraliska eller ideella rättigheter skyddar upphovsmannens person. Upphovsmannen har rätt att bli angiven då hans verk används (faderskapsrätt). Vissa branscher har dock som praxis att upphovsmannen inte nämns (t.ex. reklamer, kartor).

Ett verk får inte ges ut på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende/egenart eller göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen (respekträtt). Upphovsmannen kan inte fullständigt avstå från sina moraliska rättigheter. Upphovsmannen till ett bildkonstverk har också rätt att få det ursprungliga exemplaret av verket till sitt påseende.