Verkströskel, verkshöjd

Verkströskel och verkshöjd avser de förutsättningar som måste uppfyllas för att ett verk ska få skydd enligt upphovsrättslagen. Upphovsrätten till ett verk uppstår automatiskt då en person skapar ett skriftligt eller konstnärligt verk, som uppnår verkshöjd (d.v.s. överstiger verkströskeln).

Upphovsrättslagen förutsätter att ett arbete är självständigt och egenartat för att det ska uppnå verkshöjd. Det är i sista hand domstolen som bedömer huruvida kriterierna uppfylls. Upphovsrättsrådets utlåtanden har en stor betydelse i praxisen.

Exempel: