Egenart

För att vara ett i upphovsrättslagen avsett verk måste resultatet av det kreativa arbetet vara både självständigt och egenartat. Kravet på egenart uppfylls då det är troligt att ingen annan person genom ett liknande arbete skulle ha kunnat uppnå samma resultat.