Nyckelord: Upphovsrättsrådet

Upphovsrättsrådet bistår undervisnings- och kulturministeriet vid behandlingen av upphovsrättsliga ärenden.