Yleistä

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti luovan työn tekijälle. Tekijänoikeuden syntyminen edellyttää työltä omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä. Tuolloin tekijälle syntyy niin taloudellisia kuin moraalisiakin oikeuksia.

Toisaalta tekijänoikeus ei voi olla absoluuttinen, ja yhteiskunnan pitää saada nauttia taiteesta ja kulttuurista. Tiede ei voi kehittyä, ellei akateemisia teoksia voida hyödyntää tutkimuksessa. Tekijänoikeutta rajoitetaan paljon muun muassa sivistyksellisiin syihin vedoten. Sivistyksellisiin syihin nojaten myös opetus ansaitsee lisäoikeuksia. Niitä on esitelty lyhyesti teemasivulla ”Yleistä” ja tarkemmin jaoteltuna muissa osioissa.

Tekijänoikeuden perusperiaatteisiin kuuluu myös julkisen ja ei-julkisen tilaisuuden välinen rajanveto. Opetukseen liittyen tästä on käyty paljon kädenvääntöä, joten tässä teemassa pohditaan tarkasti myös sitä, onko opetus julkista.

Merkittävä periaate on myös se, että tekijänoikeuslaissa ei ole juurikaan pakottavaa sääntelyä, eli asioista voidaan aina sopia toisin. Teemaosion ”Yleistä” tarkoitus on esitellä ytimekkäästi tekijänoikeuden perusperiaatteet.

Sisällöistä poimittua

Mitkä ovat tekijänoikeuteen opetuksessa kohdistuvat rajoitukset?
Tekijänoikeuden rajoitus tarkoittaa tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden kaventamista esimerkiksi sivistyksellisistä syistä.
Omaperäisyys
Ollakseen tekijänoikeuslain suojaa nauttiva teos, luovan työn tulokselta edellytetään itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä.
Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos
Tekijänoikeuden loukkauksilla voi olla rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka jaotellaan tekijänoikeusrikkomuksiin ja tekijänoikeusrikoksiin.
Tekijänoikeusjärjestö
Tekijänoikeusjärjestöt edustavat tekijöitä ja hallinnoivat näiden tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia.