Mikä on teos?

Kysymys: 

Mikä on teos? Edellyttääkö teos taiteellista tasoa? Voiko alaikäisen teos olla tekijänoikeudella suojattu?

 

Vastaus: 

Tekijänoikeuslain 1§:n mukaan tekijänoikeussuojan kohteena on teos, joka voi olla kirjallinen tai taiteellinen. Näitä voivat olla kaunokirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, kuvataiteen, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote. Kirjallinen teos voi olla myös muun muassa romaani, tietokoneohjelman koodi tai kartta. Luettelo on jätetty laissa avoimeksi, sillä muullakin tavalla ilmenevä teos voi olla tekijänoikeudella suojattu. 

Tekijänoikeussuojan saamisen edellytyksenä on teoskynnyksen ylittyminen eli työn tulee olla omaperäinen ja itsenäinen. Tekijänoikeussuojan saamiselle ei ole sen sijaan mitään taiteellista kriteeriä, eli "ruma" teos saa suojaa yhtälailla suojaa kuin "kauniskin" teos.

Tekijänoikeussuojaa saa ainoastaan ilmaisumuoto eli tekijänoikeus ei suojaa tietoa tai ideoita. Tekijän iällä ei ole merkitystä suojan syntymiselle, joten myös alaikäisen tekemä teos voi olla tekijänoikeuden alainen.