Kokoomateos

Kokoomateos on teosten tai teosten osien yhdistelmä (esim. vuoden ylioppilasaineet tai audiovisuaaliset teokset).

Kokoomateokseen liittyviä piirteitä ovat seuraavat:

  • Sen lopputulos on itsenäinen ja omaperäinen.
  • Sen luominen edellyttää lupaa alkuperäisiltä tekijänoikeuden haltijoilta.
  • Kokoomateos EI rajoita alkuperäisen tekijänoikeuden haltijan oikeutta.