Omat työt

Opetustoiminnan yhteydessä syntyy paljon luovia töitä - samalla herää myös runsaasti tekijänoikeudellisia kysymyksiä.

Tekijänoikeus syntyy tekijälle eli opettajan tekemän opetusmateriaalin oikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti hänelle, ellei toisin sovita. Samoin oikeudet oppilaiden töihin kuuluvat oppilaille ikään katsomatta.

Omat työt -teemaosiossa on runsaasti tietoa sekä opettajan että oppilaan itse tekemiin töihin liittyvistä oikeuksista. Opettajien tekemän materiaalin osalta pohditaan muun muassa työsuhteen vaikutusta tekijänoikeuksiin ja kysymystä siitä, kuinka oikeuksia voidaan sopimalla siirtää.

Oppilaiden tekijänoikeuksien osalta esitellään tavallisten opintosuoritusten, kuten äidinkielen aineiden tai lauluesitysten suojaa. Omina erityiskysymyksinään ovat esillä myös lopputöiksi tehtävien opinnäytetöiden suoja ja julkisuus.

Omat työt -osio antaa vastauksen myös siihen, kuinka oppilaiden töitä voidaan käyttää opetustoiminnassa ja miten muiden tekemiä materiaaleja voidaan hyödyntää omissa luovissa töissä.

Sisällöistä poimittua

Näin hyödynnät sallitusti muiden tekemiä töitä
Musiikin, oppikirjan tai lähes minkä tahansa luovan työn teossa otetaan vaikutteita muiden aiemmin tekemistä töistä.
Käännöksen tekijänoikeus?
Suojaako tekijänoikeus käännöstä?
Saako työnantaja tekijänoikeuden opettajan tekemään materiaaliin?
Suoja tulee tekijän hyväksi, vaikka opetusmoniste onkin laadittu opettajan ollessa virkasuhteessa kouluun. Oikeus voi siirtyä työntekijältä työnantajalle sopimuksella.
Työsuhteessa laadittuun oppaaseen kohdistuvat oikeudet
Hakija kirjoitti teoksen ”TALOUDELLINEN AJAMINEN – Opas ajattelevalle autoilijalle” EcoDriving Centerille oman työnsä ohella ilman eri korvausta.