Esimerkki: Oppilaiden tekemä tietokonepeli

Oppilaat Sami, Iiris ja Aslak ohjelmoivat ryhmätyönä tietokonepelin. Iiris ja Aslak miettivät, onko lähdekoodin tekijänoikeus siirtynyt koululle, ja keneltä pitäisi kysyä lupa lähdekoodin julkaisuun. He kysyivät kansliasta, jossa arveltiin, että pelin lähdekoodia ei voi julkaista, koska se tulee pitää salassa. Siirtyykö tekijänoikeus automaattisesti koululle, jos oppilas tekee tekijänoikeudella suojatun teoksen koulutyössä? Miten tilanne muuttuisi, jos ohjelman tekemiseen olisi osallistunut myös opettaja omalla luovalla panoksellaan? Voiko alaikäisellä ylipäätään olla tekijänoikeutta? Oppilaat ovat kuulleet, että GPL-lisenssi voi olla hyvä tapa lisensoida lähdekoodi, mutta haluaisivat lisätietoa GPL-lisenssistä. Mitkä ovat GPL-lisenssin perusajatuksen pääpiirteet?

Vastaus

Tekijänoikeus syntyy teoksen tekijälle, tai jos tekijöitä on useita, eikä heidän panostaan voi erottaa toisistaan, kaikille tekijöille yhteisesti. Silloin teoksen hyödyntämiseen tarvitaan jokaiselta lupa. Tekijänoikeus ei siirry automaattisesti tekijältään pois ilman erillistä sopimusta tai nimenomaista lain säädöstä. Ainoastaan tekijänoikeus tietokoneohjelmaan tai tietokantaan, joka on luotu täytettäessä työ- tai virkasuhteesta johtuvia työtehtäviä siirtyy lain nojalla työnantajalle. Oppilaita se ei kuitenkaan koske, sillä he eivät ole työsuhteessa oppilaitokseen tai kuntaan, joten tekijänoikeus säilyy heillä.

Opettajakin voi olla yksi tekijä oppilaiden työssä, jos hänen osuutensa on itsenäinen ja omaperäinen. Silloin hänen on täytynyt vaikuttaa ohjelmaan paljon enemmän kuin vain opastaen ja ohjeistaen. Koska opettaja on työ- tai virkasuhteessa kuntaan, voi tekijänoikeuksien automaattinen siirtyminen opettajalta työnantajalle olla mahdollista, jos tietokoneohjelma on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä. Opettajan työtehtävänä ei varmaankaan ole tietokoneohjelmien luonti, joten tekijänoikeus tuskin siirtyy. Vaikka opettajan tekijänoikeus siirtyisikin työnantajalle, oppilaiden oikeudet eivät siirry mukana.

Tekijänoikeuden lähdekoodin salassapidosta tai julkaisusta päättää tekijä, eikä siihen ole olemassa sääntöjä tai edes yleistä alan käytäntöä – osa ohjelmista julkaistaan pelkästään konekielisenä, osa pelkästään lähdekoodina ja osa molempina.

Tekijä voi päättää julkaista teoksensa vapaalla lisenssillä. Tietokoneohjelmissa yleisin vapaa lisenssi on General Public License, eli GPL. Se antaa kenelle tahansa oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa ja jakaa edelleen ohjelmia ja niiden lähdekoodia. Mikäli ohjelmaa muutetaan ja sitä jaetaan edelleen, tulee ohjelma muutoksineen julkaista samalla lisenssillä, eikä ohjelman käytölle tai levitykselle saa asettaa lisärajoituksia. GPL ei vaadi, että sillä julkaistua ohjelmaa pitäisi julkaista edelleen ilmaiseksi. Tunnetuin GPL-lisenssillä julkaistu tietokoneohjelma on suomalainen käyttöjärjestelmäydin Linux.