Näin hyödynnät sallitusti muiden tekemiä töitä

Musiikin, oppikirjan tai lähes minkä tahansa luovan työn teossa otetaan vaikutteita muiden aiemmin tekemistä töistä. Tässä artikkelissa käydään läpi, millä tavalla muiden tekemiä töitä voidaan hyödyntää omassa luomistyössä. Omia töitä tehtäessä kannattaa hyödyntää seuraavaa muistilistaa:

1)      Tekijänoikeus ei suojaa töitä, jotka eivät ylitä teoskynnystä
Ensinnäkin on muistettava, että tekijänoikeus ei suojaa läheskään kaikkia töitä. Työn voidaan katsoa olevan teos silloin, kun voidaan olettaa, että kukaan muu ei olisi työhön ryhtyessään päätynyt samaan lopputulokseen. Luovan työn tulos on teos silloin, kun se on omaperäinen ja itsenäinen. Mikäli teoskynnys ei ylity, työ on tekijänoikeudesta vapaa. Tällöin on muistettava vielä tarkistaa, liittyykö työhön jokin lähioikeus.

2)      Tekijänoikeus ei suojaa ideoita/tietoa, vaan ainoastaan konkreettista ilmaisumuotoa
Tekijänoikeus ei suojaa kaavakuvassa esitettyjä kaavoja, vaan kaavakuvan ilmaisumuotoa. Tekijänoikeus ei suojaa kirjan juonta, vaan kirjan konkreettista ilmaisumuotoa. Tekijänoikeus ei suojaa tässä artikkelissa esitettyjä tietoja, vaan tämän artikkelin ulkomuotoa. Tietosisältö ja ideat ovat siis vapaasti käytettävissä, mutta nämä tiedot ja ideat on ilmaistava eri tavalla.

3)      On olemassa paljon vapaita teoksia: viranomaisen asiakirjat, vanhat teokset yms.
Tekijänoikeuslain mukaan vapaasti käytettävissä ovat esimerkiksi lait ja useat viranomaisen asiakirjat. Toisaalta vapaassa käytössä ovat teokset, joiden tekijänoikeus on sammunut. Tekijänoikeuden suoja kestää 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

4)      Tekijänoikeuslaissa on rajoituksia tekijän yksinoikeuteen
Tekijän oikeuden tärkein yksittäinen rajoitus omien töiden tekemisen kannalta on sitaattioikeus: julkistettuja teoksia saa siteerata, kunhan siteeraamisen ehdot täyttyvät. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan työhön, sitaatin laajuuden tulee olla tarkoituksenmukainen ja alkuperäisen tekijän nimi tulee mainita sitaattia käytettäessä.

5)      Teoksen käyttöön voi aina kysyä lupaa
Jos haluat käyttää omassa työssäsi aineistoa, jonka käyttö ei ole sallittua edellä mainittujen sääntöjen nojalla, hanki lupa. Helpoin tapa on käyttää materiaalia, johon tekijä on antanut oikeudet esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä. Luvan voi hankkia myös kysymällä sitä suoraan tekijänoikeuden haltijalta. Luvan hankkiminen on vapaamuotoista, eli suullinen lupa on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin.