Saako opettaja käyttää kielten oppikirjojen tekstikohtaista sanastolistaa sanaston opetteluun tarkoitetuissa tietokonesovelluksissa?

Kysymys:

Saako opettaja käyttää kielten oppikirjojen tekstikohtaista sanastolistaa sanaston opetteluun tarkoitetuissa tietokonesovelluksissa? Kuten esimerkiksi Quizletissa? Saako opettaja jakaa näin tuotettuja harjoituksia opiskelijoille? Entä saako opettaja tehdä oppikirjojen teksteihin omia sanastoja edm. välinein ja jakaa niitä opiskelijoille.

 

Vastaus:

Tekijänoikeus suojaa itsenäistä ja omaperäistä teosta. Teoskynnyksen  katsotaan yleensä ylittyvän, jos kukaan muu kuin tekijä ei vastaavaan työhön ryhtyessään  päätyisi samanlaiseen lopputulokseen.  Myös lyhyet omaperäiset ilmaukset voivat saada tekijänoikeussuojaa. Yleisesti lyhyistä ilmauksista muodostuvia listoja ei voida pitää sen verran itsenäisinä, että niiden sisältö voisi saada sellaisenaan tekijänoikeudellista suojaa. Kuitenkin sanastoja voidaan pitää korkeimman oikeuden mukaan tekijänoikeudellisesti suojattuna, kun sanastot eivät ole mekaanisesti täydennetty. Siten sanastot ovat tekijänoikeudellisesti suojattu jos sanastot ilmentävät sanastojen ja asianomaisen tekstikappaleen välisen yhteyden.

Sanastojen suojaa käsittelee korkeimman oikeuden tapaus KKO 2005:43. Tuomiossa sanastojen katsottiin olevan tekijänoikeudellisesti suojattu, sillä vaikka oppikirjoissa olevien sanastojen sijoittelu ja rakenne vaihtelevat, niin yhteistä kaikille sanastoille on, että sanastot muodostavat tekstikappaleen kanssa opetuksellisen kokonaisuuden. "Teokseen otettavien ja sanastoon sisällytettävien sanojen valinta edellyttää tekijältä monenlaisten seikkojen tarkastelua. Huomioon on otettava erityisesti oppikirjoja käyttävien opiskelijoiden kielelliset valmiudet ja oppilaiden kyky oppia vaikeusasteeltaan erilaisia sanoja. Tekijöiden on ratkaistava se, mitkä sanat tekstissä opetetaan ja missä vaiheessa tietty sana on opetuksellisesti perusteltua ensi kertaa esittää. Sanastot eivät siis ole vain mekaanisesti koottuja sanaluetteloja, vaan nekin ilmentävät teoksen osana tekijän luovuutta. Korkein oikeus pitää edellä mainituista syistä ilmeisenä, että kukaan muu ei vastaavaan työhön ryhtyessään olisi päätynyt samanlaiseen lopputulokseen."

Korkeimman oikeuden tuomion perusteella ei voida suositella sanastojen käyttämistä kokonaisuudessaan tietokonesovelluksissa. Sanat itsessään eivät saa tekijänoikeudellista suojaa, vaan pelkästään niiden luoma kokonaisuus on suojattu. Siten yksittäisiä sanoja voidaan poimia sanaluetteloista Quizletin tyylisiin tietokonesovelluksiin.

Opettajalla on täysi oikeus itse tehdä lisäsanastoa kirjan sanaston lisäksi. Opettaja saa vapaasti jakaa itse tekemäänsä sanastoa.