Oppikirjan hyödyntäminen diaesityksessä?

Kysymys:

Jos opettaja tekee oppilasryhmällä käytössä olevan oppikirjan kappaleen aiheesta diaesityksen ja esittää sen luokkatilanteessa, jossa oppilaat laativat samalla tuntimuistiinpanoja, saako diaesitys sisältää

a) oppikirjan kappaleen otsikon

b) oppikirjan kappaleen pääkohtia omin sanoin referoituna

c) suoraa tekstilainausta oppikirjan kappaleesta, esim. kokonaisia lauseita?

 

Vastaus:

Oppilaitoksille on hankittu Kopioston kopiointilupa, joka sallii teosten osittaisen kopioimisen sekä digitaalisten aineistojen tulostamisen. Kopiointilupa mahdollistaa painettujen julkaisujen osittaisen kopioimisen ja digitoimisen, digitaalisen aineiston tulostamisen sekä verkkoaineiston kopioimisen ja käytön opetuksessa. Kopiointiluvalla opettaja voi kopioida osia kirjasta ja liittää osaksi omaa diaesitystä. 


a) Oppikirjan kappaleen otsikon voi sisällyttää diaesitykseen. Usein lyhyet ilmaisut, kuten kirjan nimet tai otsikot, eivät saa tekijänoikeussuojaa, jolloin niitä voi käyttää vapaasti. Mitä lyhyemmästä ilmaisusta on kysymys, sitä todennäköisemmin se ei saavuta niitä itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksia, jotka ovat edellytyksinä tekijänoikeussuojan saamiselle. Katso teoskynnyksestä lisää täältä. Esimerkiksi tekijänoikeusneuvosto on katsonut, että Tuntematon sotilas -teoksen nimi ei saanut tekijänoikeussuojaa, vaikkakin itse romaani on tekijänoikeudella suojattu. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että teoksen nimi muodostui kahdesta yleiskielen sanasta, jotka yhdistettynä eivät täyttäneet sitä poikkeuksellisen korkeaa omaperäisyyden ja itsenäisyyden tasoa, jota lyhyeltä ilmaisulta edellytetään (TN 2013:16). 

Mikäli otsikko kuitenkin saisi tekijänoikeussuojaa, sen voisi sisällyttää omaan diaesitykseen Kopioston kopiointiluvalla.


b) Oppikirjan pääkohtia voi hyödyntää kopiointiluvalla. Käyttö voi olla sallittu myös sitaattina. Tekijänoikeuslain 22 §:n nojalla julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia, eli sitaatteja, tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaatin pituudelle ei ole annettu tarkkaa rajaa, vaan se arvioidaan tapauskohtaisesti. Sitaatin tehtävä on tukea sitä tekstiä, esitystä tai muuta teosta, jonka yhteydessä sitaatti esitetään: toisin sanoen sitaatti itsessään ei saa olla esityksen pääsisältö, ja sillä tulee olla asiayhteys esitykseen. Sen avulla tulee pyrkiä esimerkiksi havainnollistamaan ja selkeyttämään käsiteltävänä olevaa aihetta. Lainattavan teoksen nimi ja tekijä tulee mainita esityksen yhteydessä.

Oppikirjan tiedot eivät itsessään saa tekijänoikeussuojaa; suoja kohdistuu teoksen tai kappaleen ilmenemismuotoon, eli tässä tapauksessa lauseiden muodostamaan kokonaisuuteen. Mikäli oppikirjassa oleva tieto ilmaistaan esityksessä omin sanoin referoituna, toiminta ei loukkaa tekijänoikeutta.


c) Kopiointiluvalla opettaja voi ottaa suoria tekstilainauksia oppikirjasta ja liittää osaksi omaa esitystä.