Tietokantojen ja luetteloiden suoja

Se, joka on valmistanut luettelon tai tietokannan, saa lähioikeussuojaa. Luetteloita ovat työt, joissa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja. Tietokannat taas ovat sellaisia, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt määrällisesti tai laadullisesti huomattavaa panostusta.

Luettelon ja tietokannan valmistajan lähioikeussuojalla suojataan aikaa, vaivaa ja sitä rahankäyttöä, jonka aineiston kokoaminen on vaatinut. Suoja saamiseksi ei siten edellytetä itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, kuten varsinaisen teossuojan kohdalla.

Suoja-aika on 15 vuotta luettelon tai tietokannan valmistusvuodesta.
 

Matematiikan monistesarja
Matematiikan malliratkaisujen monistesarja oli 403 sivun pituinen ja sisälsi ratkaisut 1 203 laskutehtävään. Monistesarjassa oli yhdisteltynä niin suuri määrä tietoja, että se sai suojaa luettelona. (TN 1993:4)

Kurssimateriaali
3-sivuinen kurssiohjelmaan liittyvä dokumentti, joka sisälsi taulukoita kurssien sisällöistä ja aikatauluista, ei ollut siinä määrin itsenäinen ja omaperäinen, että se olisi ollut teos. Siihen ei myöskään sisältynyt suurta määrää tietoa eikä sen sisällön kerääminen yms. ollut vaatinut huomattavaa panostusta, joten se ei ollut suojattu myöskään luettelon tai tietokannan suojalla. (TN 2008:10)