Hankkeen kirjallisen loppuraportin oikeudet

Hakija oli kirjoittanut työsuhteensa aikana niin sanotun Lähde-hankkeen loppuraportin työnantajalleen, Vaasan kaupungille. Työnantaja oli tehnyt raporttiin muutoksia sen luovuttamisen jälkeen, ja vuonna 2009 hakija pyysi lausuntoa siitä, loukkasiko tämä hakijan tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeusneuvosto totesi loppuraportin olevan tekijänoikeudella suojattava teos, sillä se katsoi, ettei kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyessään olisi päätynyt samanlaiseen lopputulokseen. Tällöin teoskynnyksen katsotaan ylittyneen.

Lisäksi tekijänoikeusneuvosto huomautti, että myös työsuhteessa luodun teoksen tekijänoikeudet syntyvät teoksen luoneelle tekijälle, eivätkä työnantajalle, ellei kyse ole tietokoneohjelmasta. Teoksen luonut työntekijä ja työnantaja voivat sopia tekijänoikeuden luovutuksesta sopimuksella. Tosin on myös mahdollista, että oikeudet siirtyvät ”hiljaisesti” ilman sopimusta, jos voidaan päätellä, että työsuhteen osapuolet ovat tarkoittaneet oikeuksien siirtyvän työnantajalle.

Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut kantaa siihen, olivatko oikeudet siirtyneet hiljaisesti tässä nimenomaisessa työsuhteessa. Mikäli hiljainen siirtyminen on tapahtunut, yleinen käytäntö on katsoa, että oikeudet siirtyvät työnantajalle tämän normaalin toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Tähän voi kuulua myös hyvän tavan mukaisten muutosten tekeminen, kuten kieliasun ja asiavirheiden korjaaminen.

Teoksen kappaleen luovuttaminen ei tekijänoikeuslaissa tarkoita, että samalla tekijä luopuisi tekijänoikeudestaan.