Opinnäytetyönä tehdyn tietokoneohjelman tekijänoikeus

Hakijat A.A. ja N.N. olivat suunnitelleet tietokoneohjelman erikoistumisopintojensa opinnäytetyönä. Molemmat hakijat olivat työsuhteessa Kuopion kaupunkiin tietokoneohjelmaa tehtäessä, mutta ohjelma tehtiin omalla ajalla. Kuopion kaupungin atk-keskus palkkasi kuitenkin opiskelija M.M.:n neljäksi kuukaudeksi tekemään vaaditun ohjelmointityön. A.A. ja N.N. toimivat yhteistyössä M.M.:n kanssa, esittäen tälle, miten halusivat hänen ohjelmoivan opinnäytetyön. Myös M.M. ehdotti erilaisia kehityssuuntia ohjelmalle, jotka A.A. ja N.N. hyväksyivät.

Hakijat eivät tehneet erillistä sopimusta tietokoneohjelman tekijänoikeuksista Kuopion kaupungin kanssa. Hakijat pyysivät vuonna 2006 tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa tietokoneohjelman tekijänoikeuksiin liittyen, sillä Kuopion kaupungin atk-keskus oli luovuttamassa ohjelman käyttöoikeudet yksityiselle yhtiölle vastoin hakijoiden tahtoa.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi kyseisen ohjelmiston olevan kokoomateos, eli yhdistelmä itsenäisiä, tekijänoikeudella suojattuja teoksia. M.M.:n osuus muodosti ohjelmiston ohjelmointityön. Vaikka hakijat A.A. ja N.N. esittivät vaatimusmäärittelyjä M.M.:n ohjelmoinnille, tekijänoikeusneuvosto totesi, etteivät nämä määrittelyt olleet sinällään ”tietokoneohjelman luomista”. Ohjelmistoon sisältyi kuitenkin tietokoneohjelman lisäksi runsaasti muuta sisältöaineistoa, jonka tekijänoikeusneuvosto katsoi olevan hakijoiden tuottama kirjallinen teos, joka myös itsenäisenä osana sai tekijänoikeudellisen suojan.

Koska M.M. oli tehnyt ohjelman Kuopion atk-keskuksen työntekijänä, työtehtäviään suorittaessaan, oletus oli, että ohjelmoinnin tekijänoikeus kuuluu Kuopion atk-keskukselle, tietokoneohjelmia koskevan EU-direktiivin mukaisesti. M.M. ja Kuopion atk-keskus eivät olleet sopineet toisin, joten oletus päti tässä tapauksessa.

Kokoomateos muodostui täten M.M.:n ohjelmointityöstä, jonka tekijänoikeuden omisti Kuopion kaupungin atk-keskus, sekä A.A.:n ja N.N.:n kirjallisesta teoksesta, jonka tekijänoikeuden haltijat olivat A.A. ja N.N. yhdessä. Kuopion kaupungin atk-keskus ei voinut siirtää kokoomateoksen käyttöoikeuksia ilman A.A.:n ja N.N.:n suostumusta.

Tekijänoikeusneuvosto huomautti, että tietokoneohjelman luovuttaminen ilman A.A.:n ja N.N.:n tekemää tekstiosiota olisi tekijänoikeuslain puitteissa mahdollista.