Luvat

Tekijänoikeuslaki suojaa kaikkia teoskynnyksen ylittäviä teoksia. Laki ei kuitenkaan ole pakottavaa, eli asioista voidaan melkein aina sopia toisin. Siksi erilaiset sopimukset, luvat ja lisenssit ovat tekijänoikeudellisissa asioissa vahvasti esillä. Teemasivulla ”Luvat” on esitelty erilaisia tapoja, joilla tekijä ja käyttäjä voivat sopia teosten hyödyntämisestä.

Opetuksen kannalta merkittävässä asemassa ovat sopimuslisenssit, eli tekijänoikeusjärjestöjen kanssa sovitut kollektiivisopimukset, jotka antavat opetuskäyttöön lisäoikeuksia. Suomessa Opetushallitus on hankkinut tekijänoikeusjärjestö Kopiostolta keskitetysti kopiointiluvat varhaiskasvatukseen esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten opetustoimintaan. Myös kaikki Suomen korkeakoulut ovat sopineet kopiointiluvasta Kopioston kanssa. .

Digitaalisessa maailmassa yleisiä ovat tekijöiden antamat avoimet lisenssit, jotka sallivat myös teosten opetuskäytön. Creative Commons on noussut viime vuosien aikana tärkeäksi lisensointistandardiksi, ja se on vahvasti esillä myös tällä teemasivustolla.

Vaikka lupaa ei sopimuslisenssin tai muun sopimuksen myötä olisikaan, se voidaan hankkia myös vapaamuotoisemmin. Tekijänoikeudellisista asioista sopiminen ei edellytä määrämuotoa, joten tekijänoikeuden haltijalta voi kysyä suostumuksen teoksen käyttöön vaikkapa suullisesti. Näitä kaikkia asioita käsitellään tarkemmin tämän teemaosion artikkeleissa.

Sisällöistä poimittua

Kopioston kopiointilupa
Koulut voivat kopioida luvan salliman määrän ilman, että siitä tarvitsee kysyä erikseen lupaa tai maksaa korvausta.
TV- ja radio-ohjelmien tallennus- ja esityslupa
TV- ja radio-ohjelmien tallennus- ja esityslupa sallii tiettyjen tv-kanavien, radiokanavien sekä verkkopalvelujen hyödyntämisen opetuksessa.
Mitä ovat opetuksen sopimuslisenssit?
Sopimuslisenssi on käyttäjän sekä tekijänoikeusjärjestöjen neuvottelema laajennettu käyttölupa.
Esimerkkitapaus: Creative Commons -aineiston hyödyntäminen
Minkälaisia oikeuksia tekijä voi Creative Commonsilla antaa teostensa käyttöön ja mistä oikeudet tunnistaa?