Opettajan luoman verkkomateriaalin käyttäminen ilman lupaa?

Kysymys:

Tein materiaalia ja tehtäviä verkkoon opiskelijoille viime lukuvuonna. Jätin tehtävät auki palauttamista varten, sillä osa opiskelijoista ei ehtinyt niitä ajoissa tehdä. Sain tietooni, että toinen opettaja saa kurssipalkkion siitä, että avasi tehtävät uudelle ryhmälle, joka palauttaa tehtävät hänelle. Tunteja tässä ei kukaan ko. ryhmälle pidä vaan kurssi on ns.verkkokurssi. Lupaa ei ole minulta kysytty. Onko minulla mitään oikeutta omaan (omalla ajallani valmistamaani) materiaaliini?

Vastaus:

Tekijänoikeus suojaa luovaa teosta joka on itsenäinen ja omaperäinen. Tekijänoikeus antaa teoksen tekijälle oikeuden määrätä tekemästään teoksesta. Tämä kattaa myös oikeuden kieltää ja estää toisia käyttämästä tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Kirjallisissa teoksissa tekijänoikeudellisen suojan saantiedellytystä pidetään matalana. Kuitenkaan yksinkertaiset ilmaisut, laskentakaavat tai numeeriset laskutehtävät eivät saa tekijänoikeudellista suojaa.

Jos tehdyt tehtävät ovat kirjallisia tai kuvallisia tehtäviä ne voivat ns. teoskynnyksen ja saavat tekijänoikeudellista suojaa. Siten tekijällä on oikeus määrätä teoksesta eli tässä tapauksessa oppimateriaalin käytöstä. Tekijänoikeudellisesti suojattua teosta ei saa muokata, levittää tai kopioida ilman tekijän lupaa. Näin ollen oppimateriaalin tekijällä on oikeus kieltää toista opettajaa käyttämästä tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia.

Opettajan tekijänoikeudet eivät yleisesti siirry oppilaitokselle, ellei asiasta ole erikseen sovittu työsopimuksessa tai muussa sopimuksessa. Oppilaitos ei siten voi määrätä opettajan tekijänoikeuden alaisesta materiaalista. Näin ollen oppilaitos ei voi velvoittaa tehtävien säilyttämistä verkkoympäristössä jotta toinen opettaja saisi käyttää materiaalia. Ks. Saako työnantaja tekijänoikeuden opettajan tekemään materiaaliin?

Riitaisessa tapauksissa kannattaa ensiksi ottaa yhteyttä materiaalia luvatta käyttäneeseen opettajaan ja kertoa hänelle, että oppimateriaalia on käytetty luvatta. On mahdollista pyytää luvatta materiaalia käyttäneeltä opettajalta tekijänoikeuden nojalla hyvitystä teoksesi käytöstä, jos hän on käyttänyt teostasi ilman suostumustasi. Hyvitys voi olla enintään summa, jolla olisit laillisesti antanut toisen opettajan käyttää teosta.