Minkälaisia kuvia kuvataiteen opetuksessa saa käyttää, ja miten niitä saa jakaa oppilaille?

Kysymys:
Saanko käyttää taiteilijoiden kotisivuilta löytämiäni kuvia esimerkkikuvina kuvaitaiteen opetuksessa ja jakaa kurssilaisille sähköpostitse pdf-tiedoston, jossa on powerpoint-esitys näistä kuvista?

Vastaus:
Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttöön on lähtökohtaisesti pyydettävä tekijältä lupa. 

Tekijänoikeuslakiin sisältyy kuitenkin useita opetustoimintaa koskevia poikkeuksia, joiden nojalla tekijänoikeudella suojattuja teoksia, kuten kuva- ja tekstiaineistoja, voidaan käyttää ilman tekijän lupaa. Lupaa ei tarvitse kysyä esimerkiksi silloin, kun teoksen käyttö perustuu sopimuslisenssiin eli oppilaitokselle hankittuun käyttölupaan. Lähes kaikilla Suomen oppilaitoksille on hankittu Kopioston kopiointilupa, joka koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia aineistoja ja internetissä vapaasti saatavilla olevia kuva- ja tekstiaineistoja. Kopiointilupa kattaa niin valokopioinnin kuin digitaalisen käytön. 

Kopioston kopiointiluvalla saa siis skannata ja kopioida kuvia niin painetuista julkaisuista kuin internetsivustoilta. Internetistä kuvia saa kopioida, mikäli ne ovat internetissä luvallisesti ja vapaasti saatavilla (eli eivät vaadi kirjautumista tai lisenssin hankkimista). Internetistä kopioidun kuvan voi näin ollen liittää osaksi projektityötä, esitelmää, muuta koulutyötä tai opetusmateriaalia. Opetusmateriaalin, joka sisältää kopioidun kuvan saa kuitenkin jakaa ainoastaan suljetulla kurssialustalle rajatulle yleisölle tai sähköpostitse kurssille osallistuville oppilaille. 

Kuvien käytön osalta on kuitenkin huomattava, ettei oppilaitoksia koskeva kopiointilupa ulotu esimerkiksi yksityishenkilöiden tekemiin teoksiin, joita nämä jakavat sosiaalisessa mediassa, keskustelupalstoilla, blogeissa tai kuvanjakopalveluissa eikä teoksiin tai julkaisuihin, joiden kopioinnin ja käytön oikeudenhaltija on kieltänyt. Kieltolista on saatavilla täältä. Tarkempaa tietoa siitä, mitä kopiointiluvan nojalla saa ja ei saa tehdä löytyy täältä

Kuvia, joiden käyttö on sallittu esimerkiksi kuvapankin käyttöehdoissa tai Creative Commons (CC-lisenssillä), voi käyttää niiden lisenssiehtojen mukaisesti. Lisäksi opetuksessa saa käyttää vapaasti sellaisia teoksia, joiden suoja-aika on päättynyt. Esimerkiksi vanhasta taideteoksesta tai patsaasta otetun valokuvan saa jakaa ilman alkuperäisen tekijän lupaa.

Edellä mainitun lisäksi opetuksen yhteydessä saa ilman tekijän lupaa esittää julkaistuja teoksia, tallentaa tilapäisesti oppilaan tai opettajan esittämän teoksen sekä käyttää teosta opetuksen havainnollistamiseen, jos tarvittavaa käyttölupaa ei ole helposti saatavilla tai lainkaan tarjolla. 

Tekijän lupaa ei tarvita teoksen sisältämien ideoiden, tiedon, menetelmien ja periaatteiden hyödyntämiseen omassa materiaalissa ja opetuksessa.

Joissain tilanteissa myös sitaattioikeus mahdollistaa teosten siteeraamisen opetuksessa tai omassa materiaalissa ilman tekijän lupaa. Sitaatti on yleensä melko lyhyt, ja sillä on kiinteä yhteys omaan esitykseen.

Tekijänoikeudella suojattu kuva- tai tekstiaineisto voidaan jakaa oppilaille myös linkittämällä. Linkitettävän aineiston tulee kuitenkin olla verkossa oikeudenhaltijan luvalla ja vapaasti saatavilla (eli aineistoon pääsy ei esimerkiksi edellytä lisenssin hankkimista). 
Mitä tahansa materiaalia jakaessasi tulee aina mainita teoksen tekijä, teos ja lähde hyvän tavan mukaisesti. 

On huomattava, että opetustoimintaa koskevat poikkeukset koskevat toimintaa, joka tapahtuu organisoidussa muodossa ja jolla on määrätty kesto. Tällaista toimintaa on opetus peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä vapaana sivistystyönä annettava koulutus ja taiteen perusopetus. Sen sijaan poikkeukset eivät koske ansiotarkoituksessa harjoitettavaa opetustoimintaa.